• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới Thiệu

Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Tổ Chức

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, TIENPHONG GROUP phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế.

Đọc tiếp